Kontrast

Czcionka

Szerokość

Kursor

Początkowe ustawienia

Zasady przyjęć pacjentów

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi zasadami przyjęć w naszej placówce:

  • Pacjenci, którzy złożyli deklarację wyboru świadczeniodawcy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w NZOZ Stężyca są przyjmowani bezpłatnie w ramach umowy z NFZ (nr umowy 0310010027501).
  • W stanach zagrożenia zdrowia i życia przyjmowani są wszyscy pacjenci (art. 15 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. Ust. z 2016 poz. 1638).
  • Pacjenci ubezpieczeni, spoza gminy, w której znajduje się Ośrodek Zdrowia (tj. spoza gminy Stężyca, Ryki, Puławy) i spoza gmin sąsiadujących z nimi, którzy złożyli deklarację wyboru u innego świadczeniodawcy, przyjmowani są bezpłatnie. Ich wizyta refundowana jest przez NFZ.