Kontrast

Czcionka

Szerokość

Kursor

Początkowe ustawienia

Sztuka na Zdrowie

W pędzie życia codziennego sztuka, w tym malarstwo, wydają nam się dalszo planowe. Sztuka jest jak „lukier na cieście”, niekonieczny do codziennej egzystencji. Codziennie uwięzienni jesteśmy w labiryncie obowiązków, problemów do rozwiązania i sztuka wydaje nam się zbędna. Jednak jak wykazują badania z zakresu neurobiologii kontakt ze sztuką pobudza mózg, gdyż aktywuje korę potyliczną. M. Gazzing, amerykański profesor psychologii, dowodzi, że kontakt ze sztuką pobudza do ciężkiej prcay takie procesy jak „percepcja, uczenie się i pamięć, uwaga, motoryka, emocje, myślenie abstrakcyjne i teoria umysłu”. Dlatego otaczamy się obrazami. Chcemy przez to umilić pacjentom pobyt w naszych placówkach.