Kontrast

Czcionka

Szerokość

Kursor

Początkowe ustawienia

Podstawowa opieka zdrowotna

Pacjenci, którzy złożyli deklarację w NZOZ Stężyca, mogą bezpłatnie korzystać w ramach umowy z NFZ następującego zakresu usług :

  • porady i konsultacje,
  • wizyty domowe,
  • badania laboratoryjne,
  • EKG,
  • holter EKG/ciśnieniowy,
  • magnetronic,
  • badania diagnostyczne (USG, RTG),
  • opiekę środowiskową pielęgniarki i położnej,
  • zabiegi pielęgniarskie,
  • programy profilaktyczne.