Kontrast

Czcionka

Szerokość

Kursor

Początkowe ustawienia

Badania kierowców

W NZOZ Stężyca s.c. świadczymy usługi z zakresu badań kandydatów na kierowców. Badania kierowców w NZOZ Stężyca przeprowadzane są przez lekarzy posiadających uprawnienia do orzekania w tym zakresie. Oferta NZOZ Stężyca kierowana jest do:
  • kandydatów na kierowców: A, B, A1, A2, AM, B1, B+E,
  • i kierowców do kategorii: A, B, A1, A2, AM, B1, B+E.
Zapraszamy!