Kontrast

Czcionka

Szerokość

Kursor

Początkowe ustawienia

Przede wszystkim pacjent

W dzisiejszym świecie fundamentem skutecznej ochrony zdrowia pacjenta i jego rodziny jest długofalowy plan opieki. Ma to szczególne znaczenie w kontekście wydłużenia się czasu życia. Zmorą lekarzy pierwszego kontaktu są wizyty doraźne przy okazji pojawienia się dolegliwości, służące pozyskaniu skierowania do specjalisty

Nasi lekarze odwracają tę negatywną tendencję, otaczając pacjentów długofalową, zrównoważoną opieką lekarską. Dlatego też kładziemy nacisk na profilaktykę, organizując różne programy profilaktyczne, takie jak program profilaktyki chorób układu krążenia, programy profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, programy profilaktyczne narządu słuchu, programy wczesnego wykrywania raka jelita grubego, etc.

Zapraszamy do naszych placówek w kilku miejscowościach!