Kontrast

Czcionka

Szerokość

Kursor

Początkowe ustawienia

Medycyna pracy

NZOZ Stężyca oferuje badania profilaktyczne tzn. wstępne, okresowe i kontrolne, dla większości grup zawodowych. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń prosimy o wcześniejsze zapisy pod nr telefonu 81 8663 013, 81 8813 227.

Pracodawcy, którzy chcą objąć swoich pracowników naszą opieką powinni zawrzeć z nami umowę (do pobrania poniżej) i wypełnić skierowanie na badanie (do pobrania poniżej).


Skierowanie na badania lekarskie

Umowa – badania medycyna pracy

Wykonujemy również bezpłatne badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. W/w badania wykonywane są dla kandydatów, uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich z terenu woj. lubelskiego lub z innych województw, ale kandydujących do szkół w woj. lubelskim. Uczeń powinien mieć niżej załączone skierowanie od placówki dydaktycznej.

Rejestracja telefoniczna: 81 8663 013, 81 8813 227.


Skierowanie ucznia na badania lekarskie