Kontrast

Czcionka

Szerokość

Kursor

Początkowe ustawienia

Medycyna sportowa

W naszych placówkach sprawujemy profilaktyczną opiekę zdrowotną nad osobami uczestniczącymi w szkoleniu sportowym (wyczynowym) oraz osobami uprawiającymi ćwiczenia fizyczne dla celów zdrowotnych i rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci młodzieży.

W naszych placówkach pacjenci mogą uzyskać orzeczenie do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną pod numerem tel. 81 866 30 13.