Kontrast

Czcionka

Szerokość

Kursor

Początkowe ustawienia

Zdjęcie prezentuje pacjentkę, która jest badana przez lekarza

Jak sprawdzić odporność poszczepienną?

Szczepienia populacyjne trwają. W najbliższych tygodniach kolejne grupy przyjmą szczepionkę. Seniorzy często zadają pytanie czy po szczepionce są już bezpieczni? Wszystko zależy od ilości wytworzonych przeciwciał neutralizujących.

Jak działa szczepionka?

Wszystkie szczepionki, dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej, zawierają wyłącznie sekwencje genetyczne kodujące białko S koronawirusa tzw. „białko kolca”. Szczepionka daje więc „sygnał” i „instrukcje” dla organizmu do produkcji przeciwciał i komórek odpornościowych tylko przeciwko temu określonemu białku. Dlaczego białko S? Białko S jest „swoistym kluczem” do komórki. Rozpoznanie i zablokowania białka kolca powstrzymuje infekcje COVID-19. Chodzi o zahamowania zarówno bezpośrednie – poprzez zablokowanie wniknięcia wirusa do komórki – jak i pośrednie poprzez niszczenie komórek, które już zdążyły się zakazić.

Białko S składa się z dwóch podjednostek białka S1 i S2. . W podjednostce S1 znajduje się domena wiążąca receptor (RBD – fragment białka, odpowiedzialny za bezpośrednią interakcję wirusa z receptorem na powierzchni ludzkiej komórki, co rozpoczyna proces jej zakażania.

Odporność poszczepienna v. odporność po przechorowaniu

Przy zakażeniu SARS COV-2 organizm ma kontakt z całym wirusem. Oznacza to, że wytwarzają się różne przeciwciała zarówno przeciwko białku N – białka nukleokapsydu – jak i białku S.

Natomiast w przypadku ochronny poszczepiennej pobudzona jest produkcja tylko i wyłącznie przeciwciał skierowanych przeciwko białku S.

Dlatego do monitorowania odporności poszczepiennej i poszczepiennej używane są inne rodzaj testów.

Monitorowanie odporności poszczepiennej

Odporność poszczepienną monitoruje się ilościowym pomiarem stężenia przeciwciał IgG specyficznych dla podjednostek S1 i S2 białka S koronawirusa. Test taki wykonuje się pobierając suchą kroplę krwi tj. krew włośniczkową pobraną z opuszka palca.

Test należy wykonać po upływie okresu potrzebnego do wytworzenia pełnej odporności. W przypadku szczepionek dostępnych na rynku: Phizer, Moderna, Astra Zeneca będzie to 7-14 dni po otrzymaniu drugiej dawki.

Testy wskazujące poziom odporności uzyskane po szczepionce można wykonać w placówkach NZOZ Stężyca. Odczyt wyniku już po 15 min.