Kontrast

Czcionka

Szerokość

Kursor

Początkowe ustawienia

Zdjęcie przedstawia uśmiechnięte dziecko

Twarzą w twarz z autyzmem

W naszej praktyce medycyny rodzinnej zaobserwowaliśmy niepokojący trend: rodzi się coraz więcej dzieci z autyzmem. Potwierdzają to statystyki. Brytyjskie Narodowe Stowarzyszenie Autyzmu w 1966 r. na 10 000 urodzeń przypadało 4,5 przypadków autyzmu, a w 1997 r. stwierdzono już 91 przypadków na 10 000 urodzeń. Podobne obserwacje poczyniono niemal we wszystkich rozwiniętych krajach europejskich. Postanowiliśmy wyjść na przeciw temu wyzwaniu i realizujemy program terapeutyczny dla dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem. Chodzi o stworzenie modeleu terapeutycznego dla dzieci z autyzmem, w którym wemą udział nie tylko pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, ale także lekarze rodzinni. Z naszego doświadczenia wynika, że osoby biorące udział w procesie leczniczym dziecka autystycznego zazwyczaj działają bez koordynacji. Brak wypracowanego modelu współpracy zmniejsza efektywnoość procesu leczniczego dziecka. I właśnie jednym z cełów projektu jest wypracowanie modelu współpracy wszystkich biorących udział w prcesie leczniczym dziecka.

Zapraszamy do udziału w projekcie dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem w wieku 1,5-15 lat przebywających na terenie województwa mazowieckiego. Wszelkie inofrmacje i karta zgłoszenia znajduje się na stronie www.twarzawtwarz.eu lub mailowo rekrutacja@twarzawtwarz.eu.

Plakat informujacy o akcji pod tytułem 'Twarzą w twarz z autyzmem'